Tagdíj

Egyesületünk állandó forrásainak jelentős része a tagok befizetéseiből származik, ezek képezik az éves működési költségek ellentételezését. A tagdíj nem túl magas összeg, a közgyűlés döntése értelmében jelenleg 3000 Ft fizetendő évente. A korábbi években így alakultak az éves tagdíj-előírások:
 

1996 -   500 Ft
1997 - 1000 Ft
1998 - 1000 Ft
1999 - 1500 Ft
2000 - 1500 Ft
2001 - 1500 Ft
2002 - 1500 Ft
2003 - 1500 Ft
2004 - 2000 Ft
2005 - 2000 Ft
2006 - 2000 Ft
2007 - 2000 Ft
2008 - 2000 Ft
2009 - 2000 Ft
2010 - 2000 Ft
2011 - 2000 Ft
2012 - 2000 Ft
2013 - 3000 Ft
2014 - 3000 Ft
2015 - 3000 Ft
2016 - 3000 Ft
2017 - 3000 Ft

 
Kérünk szépen Benneteket, hogy vegyétek komolyan a tagdíj befizetését, hiszen ez továbbra is a közös pénzünk, ennek felhasználásával tudjuk egyáltalán működésünket fenntartani, hogy konferenciákat szervezhessünk, kiadványokat készíhessünk, ami lehetőséget ad Nektek is előadásokra, publikációkra, illetve projektekre pályázhassunk, s így terveink megvalósításához újabb támogatásokat nyerhessünk el.
 
Alapszabályunknak megfelelően a tagdíj az egyesület pénztárába való befizetéssel, vagy bankszámlánkra banki átutalással teljesítendő a tárgyév december 31-éig. A belépés évére már kell tagsági díjat fizetni, teljes összegben, "töredékév" nincs.
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt., Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület, 11100104-18084582-36000001
Szeretnénk megkérni mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten az utóbbi módon, átutalással fizessen tagdíjat és konferenciadíjat. Tudjuk, hogy a banki átutalás költsége rendszerint az utalót terheli, próbáljátok meg a konferenciadíjjal együtt fizetni a tárgyévi tagdíjat is, vagy több éves díjat egyszerre utalni (nyilvántartásunk lehetővé teszi, hogy pontosan tudjuk rögzíteni, ha valaki hátralékot, vagy előrehozott összeget fizet be). Az átutalás alkalmával a megjegyzésben azonban feltétlenül tüntessétek fel, hogy mit (pl. tagdíjat vagy konferencia díjat), és hogy a - tagsági díj esetén - melyik évre vagy évekre fizettek, illetve ha esetleg nem saját számláról történik az átutalás, a tag nevét is.
 
Aki külföldről, devizaátutalással kívánja kiegyenlíteni a tagdíjtartozását, kérjük, számítsa hozzá, hogy jelentős kezelési költség terheli az ilyen fizetést, aminek következtében csak azt az összeget tudjuk jóváírni, amely nettóként befolyik a PSAT számlájára.
 
Tekintettel arra, hogy a tagdíj nem fizetésével a tagsági jogviszony nem szűnik meg automatikusan, sajnos egyre komolyabb összegre rúgnak a tagdíjhátralékok. Tagjaink az általuk teljesített befizetéseket és az esetleges hátralékukat bejelentkezés után, saját tagsági adatlapjukon ellenőrizhetik. (A befizetéseket rendszeresen, általában havonta rögzítjük, azonban sajnos egy hiba miatt, aminek kijavításán dolgozunk, mindenkinek az adatlapján egy téves, 2016-os dátum jelenik meg utolsó frissítés időpontjaként.)

Az elnökség a legutóbbi közgyűlés alkalmával jelzettek szerint elkezdte a hátralékosok kiértesítését, és kezdeményezni fogja a tagsági jogviszonyuk felmondását, mivel az egyesületi működést egyre inkább ellehetleníti az inaktív tagok nagy létszáma.