Imreh Csanádra emlékezve

Nemrég megrendülten számoltunk be arról, hogy Dr. Imreh Csanád tanszékvezető egyetemi docens, Pro Scientia Aranyérmes társunk (PSA 1999) életének 42. évében, 2017. január 5-én elhunyt.

Imreh Csanád 1975. május 20-án született Szegeden. Általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Az SZTE jogelődjén, a JATE-n, matematikus szakon, 1998-ban kapott kitüntetéses oklevelet. Matematikából szerzett PhD fokozatot, 2001-ben, summa cum laude minősítéssel. 2010-ben számítástudományból habilitált. 2001–2002 között egyetemi tanársegéd, 2002-2010 között egyetemi adjunktus az SZTE Informatikai Tanszékcsoportján. 2010-től tanszékvezető egyetemi docens, a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék vezetője. 2015-től az SZTE Társadalmi Kihívások Központjának igazgatója.

Tudományos érdeklődése rendkívül széleskörű volt: kutatásokat végzett többek között az online algoritmusok elemzése, a kombinatorikus optimalizálás, az ütemezés, a logisztika és az irányítható automaták területén. 56 dolgozata jelent meg, 172 független hivatkozást kapott. 2015-ben benyújtotta MTA Doktori értekezését, amelynek megvédését korai, hirtelen halála akadályozta meg. Sokoldalú volt oktatási tevékenysége is: sokszínű gyakorlatai mellett előadásokat tartott a pakolás és ütemezés, az online algoritmusok, az algoritmusok és adatszerkezetek továbbá a véletlenített algoritmusok témaköréből. Közel 100 diplomamunkát és szakdolgozatot vezetett, két doktorandusza szerzett fokozatot.

Imreh Csanád kiterjedt és változatos nemzetközi tapasztalattal rendelkezett. Még egyetemi hallgatóként 9 hónapot töltött TEMPUS ösztöndíjjal az utrechti egyetemen, majd 1998-99-ben hat hónapot a Grazi Egyetem matematikai tanszékén végzett kutatómunkát. 2001-2002-ben Saarbrückenben a Max-Planck Intézet postdoc ösztöndíjasa. 2007-2008-ban a Kyotoi Egyetem vendégkutatója, 2012-ben, majd 2015-ben Berlinben Humboldt ösztöndíjas volt. Mindezen intézmények a nemzetközi élmezőnyhöz tartoznak, így az ott eltöltött idő nemzetközileg ismert, érett kutatóvá tette Imreh Csanádot. Nemzetközi konferenciák szervezésében vett részt, számtalan rangos folyóiratnál végzett bírálói munkát.

Hazai elismertsége, közéleti munkája is példaértékű. Köztársasági ösztöndíjas, OTDK 1. helyezett, Pro Scientia aranyérmes, Kalmár László Alapítvány díjas, Farkas Gyula díjas, Rapcsák Tamás díjas. Békési Gyögy- és Bolyai János kutatási ösztöndíjas, 2015-ben Mestertanár Aranyérmet is kapott. Több OTKA, NKFP és TÁMOP pályázatban vett részt kutatóként. Dolgozott az OTDT szakmai bizottságaiban, az SZTE Informatika Doktori Iskolája tanácsának titkára volt, az MTA Informatikai és Számítástudományi Bizottságának tagja, az MTA választott közgyűlési képviselője, az MTA Informatikai és Számítástudományi Bizottsága titkára és a Magyar Operációkutatási Társaság vezetőségi tagja. A Central European Journal of Operations Research szerkesztője és az Acta Cybernetica című folyóirat felelős szerkesztője volt.

Csanád 1999-ben kapta meg a Pro Scientia Aranyérmet az Informatika Tudományi szekcióban bemutatott Hálózati folyamatok szintézise című Tudományos Diákköri Dolgozatával, amellyel az OTDK-n első helyezést, valamint az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért különdíját nyerte el. Rendszeresen vett részt a PSAT által szervezett konferenciákon és rendezvényeken, ahol mindig derűs hangulatával, szellemes, fanyar humorával hamar megkedveltette magát a társasággal, majd az előadásaival elkápráztatta a hallgatóságát. Az egyesület munkájában korábban ügyivő testületi tagként is közreműködött.

Emléke mindig velünk marad. Halálával pótolhatatlan veszteség érte tágabb és szűkebb közösségünket.

Barbarics Tamás

Hír időpontja

2017. február 4. szombat, 15:00