PSAT közgyűlés 2017. november 20.

Esemény időpontja

2017. november 20. hétfő, 15:00

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Az alapszabályunk értelmében a rendes közgyűlés időpontja minden páratlan naptári évben azonos a Pro Scientia Aranyérmek kiosztásának időpontjával. Ennek értelmében 2017. november 20. napján 15.00 órára összehívom a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület Közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne: Szilvakék Paradicsom 1136, Budapest, Pannónia u. 5.

A PSAT Alapszabálya III. rész 5.1. pontja értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 4 óra múlva az eredeti meghívóban szereplő helyen ismételten összeül, és az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (Alapszabály III. 3.3. pont)

Határozatképtelenség esetén tehát az elhalasztott Közgyűlés változatlan napirenddel és helyszínen 2017. november 20. napján 19:00 órai kezdettel ül össze.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:
1.  Az elnökség beszámolója a legutóbbi közgyűlés (2017. május) óta eltelt időszakról.
2. A 2018. évi költségvetési terv elfogadása.
3. Az elnökség indítványozza az Alapszabály vonatkozó részeinek érvényesítését a hátralékokkal és hátralékosokkal kapcsolatban.
4. A Honoris Causa Pro Scientia Aranyérmesek tiszteletbeli taggá választásának megvitatása.
5. Egyebek

A napirendhez kapcsolódó mellékletek bejelentkezve érhetők el.

Budapest, 2017. október 24.
 
 
Dr. Harsányi Szabolcs Gergő
a PSAT elnöke

 

A védett fájlok letöltéséhez kérjük jelentkezzen be.