Közgyűlés

Az Alapszabály szerint az egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagok összességéből áll.
A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A rendes közgyűlés időpontja – eltérő rendelkezés hiányában – minden páratlan naptári évben azonos a Pro Scientia Aranyérmek kiosztásának, minden páros naptári évben pedig a Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciájának időpontjával. Az előbbi, az Alapszabályban felsorolt eseteken kívül az éves pénzügyi beszámoló elfogadása miatt legkésőbb a rákövetkező év májusában is össze kell hívni a közgyűlést. A Közgyűlési meghívókat az események menüpontban tesszük közzé és a tagoknak hírlevélben is kiküldjük.

A közgyűlésekről készült jegyzőkönyveket itt gyűjtöttük össze, a tagok számára bejelentkezve érhetők el. (Az egyszerűség kedvéért csak a határozatképes közgyűlésekről készült jegyzőkönyveket töltjük fel.)

A védett fájlok letöltéséhez kérjük jelentkezzen be.