PSAT közgyűlés

Esemény időpontja

2023. május 23. kedd, 17:30

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága közgyűlést tart 2023. május 23. napján.

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A 2022. évi beszámoló elfogadásáról a Közgyűlésnek kell döntenie, ezért 2023. május 23. napjára összehívom a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület Közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: 1021 Budapest, Zuhatag sor 3.
A közgyűlés időpontja: 2023. május 23. 17.30

A PSAT Alapszabálya III. rész 5.1. pontja értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő helyen ismételten összeül, és az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (Alapszabály III. 3.3. pont)

Határozatképtelenség esetén tehát az elhalasztott Közgyűlés változatlan napirenddel és helyszínen 2023. május 23. napján 18:00 órai kezdettel ül össze.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1. 2022. évi költségvetési beszámoló elfogadása (A kapcsolódó mellékletet hamarosan feltöltjük, bejelentkezést követően lesz megtekinthető.)
2. Beszámoló a 36. OTDK-n átadott Reménység kitűző különdíjakról
3. Egyebek

Budapest, 2023. május 9.

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla
a PSAT elnöke

A védett fájlok letöltéséhez kérjük jelentkezzen be.