PSAT közgyűlés 2017. május 9.

Esemény időpontja

2017. május 9. kedd, 15:00

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A 2016. évi beszámoló elfogadásáról a Közgyűlésnek kell döntenie, ezért 2017. május 09. napján 15.00 órára összehívom a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület Közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne 1132 Budapest, Váci út 34.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:

1.  A 2016. évi pénzügyi beszámoló elfogadása (ld. melléklet, letölthető dokumentum)
2. Az elnökség bejelentése a tagdíj-hátralékokkal és a hátralékosokkal kapcsolatban
3. A PSAT különdíjjal kapcsolatban felvetődött kérdések megvitatása
4. Egyebek

A PSAT Alapszabálya III. rész 5.1. pontja értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 4 óra múlva az eredeti meghívóban szereplő helyen ismételten összeül, és az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (Alapszabály III. 3.3. pont)

Határozatképtelenség esetén tehát az elhalasztott Közgyűlés változatlan napirenddel és helyszínen 2017. május 9. napján 19:00 órai kezdettel ül össze.

A napirendhez kapcsolódó mellékletek (a könyvelő cég által elkészített éves beszámoló és főkönyvi kivonat) bejelentkezve érhetők el.

Budapest, 2017. április 22.

 
 
Dr. Harsányi Szabolcs Gergő
a PSAT elnöke

Letölthető fájlok

A védett fájlok letöltéséhez kérjük jelentkezzen be.